TRAFFEST OÜ sai ametlikuks nimeks

19.01.2022

Käesolevaga teatame, et IB Foor OÜ ärinimi on muutunud. Alates 19.01.2022 on uueks ärinimeks TRAFFEST OÜ. Ühtlasi tähistab ettevõte tänavu oma 30. tegevusaastat.

Nimeks sai TRAFFEST, mis on sümbioos liiklusest, ambitsioonist olla valdkonna parim ning uhkusest Eesti kui eduka IT riigi kuvandi üle.

TRAFFEST, see on nutikad lahendused liiklejatele!

Ettevõtte andmed (aadress, registrikood, arvelduskontod ning muu finants- ja õigusalane informatsioon) jäävad samaks ning ei muutu. Samuti jäävad kehtima kõik sõlmitud lepingud ja lepingute lisad, mis on sõlmitud ettevõttega IB Foor OÜ.