Maanteeameti liiklusjuhtimissüsteemi tarkvara

SMART E67 Eesti-Läti ühisprojekti raames paigaldas TRAFFEST Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele 8 infotablood, 18 kiirusepiirangu märki ja 12 hoiatus- ning kiirusepiirangu märgi kombinatsiooni eesmärgiga muuta liiklust rahvusvahelisel, kõrge liiklussagedusega trassil ohutumaks ja sujuvamaks ning saavutada sõiduaja kokkuhoidu. Järgmiseks sammuks ühisprojektis Maanteeameti jaoks oli liiklusjuhtimiskeskusele tarkvara hankimine, mis võimaldaks muutuva teabega märke ilmastikuoludest tulenevalt operatiivselt juhtida.
2018. aastal kuulutas Maanteeamet välja riigihanke liiklusjuhtimistarkvara soetamiseks, mille võitis TRAFFEST koostöös Itaalia ettevõttega Swarco Mizar. Töö sisuks oli Smart E67 projekti raames paigaldatud tee- ja ilmaoludest teavitavate muutuva teabega liiklusmärkide (VMS) juhtimistarkvara väljaarendamine sealhulgas märkide, teeilmajaamade, liiklusandurite ja teekaamerate integreerimine süsteemiga ning liikluse juhtimispõhimõtete juurutamine. Samuti süsteemi hooldus ja kasutajatugi 5 aasta jooksul.
2019. aasta keskpaigaks oli Maanteeameti liiklusjuhtimissüsteem käitatud ja esmakordselt Eestis tekkis võimalus automaatseks kiirusepiirangute muudatusteks sõltuvalt ilmastikuoludest.
Liiklusjuhtimise tarkvara on rajatud selliselt, et sellega on tulevikus võimalik liidestada ka teisi muutuva teabega liiklusmärkidega varustatud teelõike Eestis.

SMART E67 muutuva teabega liiklusmärgid (VMS)

SMART E67 on Eesti-Läti ühisprojekt, mille käigus rajati Via Baltica trassile (E67) Eesti ja Läti lõikudele erinevaid teeäärse targa tehnoloogia (ITS, Intelligent Transport Systems) lahendusi liikluse juhtimiseks, seireks ning liiklejate teavitamiseks. Projekti eesmärk on muuta liiklust rahvusvahelisel kõrge liiklussagedusega trassil ohutumaks ja sujuvamaks ning saavutada sõiduaja kokkuhoidu.
2017. aasta alguses kuulutas Maanteeamet välja riigihanke muutuva teabega liiklusmärkide süsteemi soetamiseks Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele. TRAFFEST hanke võitjana projekteeris ja ehitas välja Swarco Futuriti seadmetel põhineva süsteemi sama aasta lõpuks. Seadistustööd lõppesid 2018. aasta keskel. Tööde tulemusena paigaldati 8 infotablood, 18 kiirusepiirangu märki ja 12 hoiatus- ning kiirusepiirangu märgi kombinatsiooni, ehitati välja märke hoidvad metallkonstruktsioonid ja rajati elektriühendused.
Esmakordselt Eestis on loodud võimalus muutuvate kiirusepiirangu märkide abil lubada heade ilmaolude korral ka talvisel perioodil suuremat kiirust kui 90 km/h, ent samas ohtude puhul on võimalus lubatud kiirust operatiivselt vähendada. Infotabloodega teavitatakse liiklejaid liiklustakistustest, teetöödest ja ajutistest ümbersõitudest. Lisaks hoiatatakse talvisel ajal liiklejaid ootamatu libeduse tekke eest ning kuvatakse teeilmajaamade õhu- ja teetemperatuuri näite.