Tartu maantee Tallinn-Kose ja Imavere-Võru ITS lahenduste arendus ja paigaldus

TRAFFEST OÜ on olnud Transpordiameti pikaajaline partner dünaamilise liikluskorralduse projektide planeerimisel ja läbiviimisel. Kui paari aasta eest valmis uus Tartu maantee Kose-Võõbu lõik, kus Transpordiamet hankis ka muutuva teabega liiklusmärgid, siis Tallinnast Koseni oli kuni käesoleva aasta suveni riigi tähtsaima kiirtee esimesed 40 kilomeetrit veel tavaliste reflektorkilel märkide päralt. 2022 aastal täiendas TRAFFEST OÜ Tartu maantee 2+2 lõiku kuni Koseni targa tee lahendustega, kus vastavalt ilmastiku-, tee- või liiklusoludele on Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse töötajatel võimalik liiklusmärkidel kuvatavat piirkiirust muuta ja sõidukijuhtidele teel toimuvast vahetut infot jagada. Samuti lisasime infotabloosid Imaverest kuni Võruni, mis riigi olulisimal maanteel edaspidi ka 1+1 lõike ohutumaks muudavad.  

 TRAFFEST OÜ poolt said koostööpartnerite abiga paika 4 suurt infotablood tee kohale, 33 kiiruspiirangu märki ning 10 hoiatusmärgi ja kiiruspiirangu kombineeritud märki tee kõrvale. Lisaks rakendati tööle veel kolm liikluskaamerat ning üks liikluse monitoorimise ja loendamise seade. Taristu täiendused ei piirdunud aga ainult Harjumaaga ning 8 keskmist ja 1 väike infotabloo said endale tööpostid Tartu maantee 100-ndast kilomeetripostist teisel pool – Imaveres, Põltsamaal, Käreveres, Ülenurmel, Kambjas, Vagulas ja Võrumõisas.

Dünaamiline liiklusjuhtimine ja liiklejate teavitamine annab 2+2 teelõikudele vajaliku paindlikkuse võimaldamaks ilmastiku- ja liiklusoludele vastavaid kiiruspiiranguid ning lubab talvel heade sõiduoludega suuremaid piirkiiruseid kuni 110 km/h, millega saavutatakse oluline sõiduaja kokkuhoid. Muutuvteabega liiklusmärkide abil tagatakse liiklejate teavitamine ohuolukordades ja liiklustakistuste ilmnedes. Muutuvteabega liiklusmärgid on kõigile liiklejatele hästi nähtavad ja aitavad teeomanikul suhelda liiklejatega kõige ohutumal viisil, andes just neile vajaliku teabe õigeaegselt ning õiges kohas. Tarkade liikluskorralduslahenduste abil väheneb Transpordiameti andmetel sõiduaeg kogu trassil 0,8%  ja 2+2 teelõikudel 5,6%, lisaks paraneb liiklusohutus kogu Tallinna–Tartu–Luhamaa–Riia transpordikoridoris.

Maanteeameti liiklusjuhtimissüsteemi tarkvara

SMART E67 Eesti-Läti ühisprojekti raames paigaldas TRAFFEST Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele 8 infotablood, 18 kiirusepiirangu märki ja 12 hoiatus- ning kiirusepiirangu märgi kombinatsiooni eesmärgiga muuta liiklust rahvusvahelisel, kõrge liiklussagedusega trassil ohutumaks ja sujuvamaks ning saavutada sõiduaja kokkuhoidu. Järgmiseks sammuks ühisprojektis Maanteeameti jaoks oli liiklusjuhtimiskeskusele tarkvara hankimine, mis võimaldaks muutuva teabega märke ilmastikuoludest tulenevalt operatiivselt juhtida.
2018. aastal kuulutas Maanteeamet välja riigihanke liiklusjuhtimistarkvara soetamiseks, mille võitis TRAFFEST koostöös Itaalia ettevõttega Swarco Mizar. Töö sisuks oli Smart E67 projekti raames paigaldatud tee- ja ilmaoludest teavitavate muutuva teabega liiklusmärkide (VMS) juhtimistarkvara väljaarendamine sealhulgas märkide, teeilmajaamade, liiklusandurite ja teekaamerate integreerimine süsteemiga ning liikluse juhtimispõhimõtete juurutamine. Samuti süsteemi hooldus ja kasutajatugi 5 aasta jooksul.
2019. aasta keskpaigaks oli Maanteeameti liiklusjuhtimissüsteem käitatud ja esmakordselt Eestis tekkis võimalus automaatseks kiirusepiirangute muudatusteks sõltuvalt ilmastikuoludest.
Liiklusjuhtimise tarkvara on rajatud selliselt, et sellega on tulevikus võimalik liidestada ka teisi muutuva teabega liiklusmärkidega varustatud teelõike Eestis.

SMART E67 muutuva teabega liiklusmärgid (VMS)

SMART E67 on Eesti-Läti ühisprojekt, mille käigus rajati Via Baltica trassile (E67) Eesti ja Läti lõikudele erinevaid teeäärse targa tehnoloogia (ITS, Intelligent Transport Systems) lahendusi liikluse juhtimiseks, seireks ning liiklejate teavitamiseks. Projekti eesmärk on muuta liiklust rahvusvahelisel kõrge liiklussagedusega trassil ohutumaks ja sujuvamaks ning saavutada sõiduaja kokkuhoidu.
2017. aasta alguses kuulutas Maanteeamet välja riigihanke muutuva teabega liiklusmärkide süsteemi soetamiseks Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele. TRAFFEST hanke võitjana projekteeris ja ehitas välja Swarco Futuriti seadmetel põhineva süsteemi sama aasta lõpuks. Seadistustööd lõppesid 2018. aasta keskel. Tööde tulemusena paigaldati 8 infotablood, 18 kiirusepiirangu märki ja 12 hoiatus- ning kiirusepiirangu märgi kombinatsiooni, ehitati välja märke hoidvad metallkonstruktsioonid ja rajati elektriühendused.
Esmakordselt Eestis on loodud võimalus muutuvate kiirusepiirangu märkide abil lubada heade ilmaolude korral ka talvisel perioodil suuremat kiirust kui 90 km/h, ent samas ohtude puhul on võimalus lubatud kiirust operatiivselt vähendada. Infotabloodega teavitatakse liiklejaid liiklustakistustest, teetöödest ja ajutistest ümbersõitudest. Lisaks hoiatatakse talvisel ajal liiklejaid ootamatu libeduse tekke eest ning kuvatakse teeilmajaamade õhu- ja teetemperatuuri näite.