Teeilmajaamad

Teeilmajaama andurid mõõdavad erinevaid tee ja ilmastiku parameetreid: õhu temperatuuri ja niiskust, teepinna ja teekatte temperatuuri, vee/jääkihi paksust, lume, musta jää ning kloriidide olemasolu, sademeid, nähtavust, tuule kiirust ja suunda.
Saadud infot kasutatakse liiklusega seotud otsuste vastuvõtmisel, näiteks lubatud piirkiiruse muutmisel, aga ka teehoolde planeerimisel.
Teeilmajaamad ühendatakse võimalusel liiklusjuhtimissüsteemiga. Nii tekib võimalus viia sõidukijuhtideni operatiivset informatsiooni muutuvatest teeoludest.