Tartu Nutikad ülekäigurajad

Tartu linna üheks oluliseks prioriteediks on kergliiklejate osakaalu suurendamine linnaliikluses eelkõige jalgrattaliikluse arendamise ja populariseerimise näol. Samas näitab statistika, et orienteeruvalt pooltel liiklusõnnetustest linnas oli üheks osapooleks jalakäija või kergliikleja. Kergliikluse edasisel propageerimisel on äärmiselt oluline liiklusohutuse küsimus. Selleks, et tagada suurem turvalisus ülekäiguradadel, soovis linn kasutusele võtta nutikad ülekäiguradade lahendused, mis operatiivselt jälgiksid liiklust ülekäiguraja ümbruses ning annaksid liikluses osalejatele visuaalselt ja auditiivselt märku, kui tekkimas on ohuolukord.
2018. aastal kuulutas Tartu linn välja innovatsioonihanke nutika ülekäiguraja lahenduse väljatöötamiseks, kuna sellist toodet või teenust ei olnud maailmas veel välja arendatud. Hanke võitja TRAFFEST arendas 2019. aasta jooksul välja nutika ülekäiguraja liiklusmärgi, mis videoanalüütika abil analüüsib liiklust ülekäigurajal ja selle ümbruses ning hoiatab autojuhte ja kergliiklejaid visuaalselt ja auditiivselt. Täiendavalt mõõdab seade liiklejate kiiruseid, klassifitseerib sõidukeid pikkuse järgi, mõõdab tee- ja õhutemperatuuri ning õhusaastet ja süsinikdioksiidi sisaldust õhus.
Nutikad ülekäigurajad on välja ehitatud Fortuuna ja Pikal tänaval Tartus.

Pärnu ümbersõidu fooriristmike optimeerimine

TRAFFEST on Pärnu ümbersõidule Maanteeameti tellimusel välja ehitanud 9 fooriga ristmikku ajavahemikus 2011-2013. Kõik ristmikud on varustatud liiklusanduritega võimaldades rakendada nii koordineeritud kui ka adaptiivseid fooriprogramme.
2018. aastal teostas TRAFFEST Maanteeameti hanke tulemusena uuringu, kuidas muuta ümbersõidu fooride tööd veelgi efektiivsemaks nii, et üheksa foori läbimisel saavutataks senisest suuremat ja reaalset ajalist võitu.
Uuringu tulemusena tehti Pärnu ümbersõidule uued fooriprogrammid. Päevasel tihedama liiklusega perioodil on ristmikud omavahel koordineeritud nii, et Pärnu ümbersõidul lubatud piirkiirusega sõites on juht nn “rohelises laines”. Õhtusel vähema liiklusega perioodil kasutatakse ristmikel nn “kõik punases” programme, kus rohelise tule saab see sõiduk, kes varem ristmikule jõuab (anduri poolt avastatakse) või jalakäija, kes ülekäigunuppu vajutab.
Lisaks vahetati osa liiklusandureid välja innovatiivsemate termoandurite vastu. Eksperimentaalselt lisati ühele ristmikule veoautosid avastavad andurid, mis spetsiaalselt veokitele rohelist tuld pikendavad.

Tartu sõidukite loendussüsteem

Andmed liiklusvoogudest linnas on aluseks teehoolde ja liikluse planeerimisel. Käsiloendus on üks võimalus andmete saamiseks. Automaatne aastaringne loendussüsteem on kaasaegne meetod linnaliikluse informatsiooni kogumiseks.
2018. aastal kuulutas Tartu linn välja riigihanke sõidukite liiklusloendussüsteemi soetamiseks. 2019. aasta alguseks rajas TRAFFEST linna ümbritseva loendussüsteemi, mis loendab sõidukeid sõiduraja täpsusega, klassifitseerib sõidukid kolme klassi pikkuse järgi ja mõõdab kõigi sõidukite kiirused. Loendusinfo edastatakse reaalajas linna IoT platvormile võimaldades nii tulevikus edasiarendust liikluse adaptiivseks juhtimiseks.