Nutikad ülekäigurajad

Nutikas liiklusmärk analüüsib ülekäigurajal ja selle ümbruses liiklust ning hoiatab liiklejaid kokkupõrke ohu eest.
Funktsioonid:
– Kõigi liiklejate tuvastamine ja loendamine
– Liiklejate hoiatamine visuaalselt ja auditiivselt
– Liiklejate kiiruse mõõtmine
– Õhu ja sõidutee temperatuuri mõõtmine
– Sõidukite klassifitseerimine
– Õhusaaste (CO2 ja PM) mõõtmine
Tehniline info:
– Tuvastamine videoanalüütika abil
– LED ekraanid ja häälkäsklused hoiatamiseks
– Andmeedastus reaalajas IoT platvormile
– Vastab liiklusseadustikus etteantud liikluskorraldusvahendi nõuetele (II klassi valgustpeegeldav kile)