Foorisüsteemid

Foorisüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldamisega on TRAFFEST tegelenud alates asutamisest 1991. aastast.
Oleme rajanud foorisüsteeme kõigis Eesti linnades ja maanteedel, kus on fooriga reguleeritud ristmikke, aga ka Lätis ja Leedus.
TRAFFEST on välja arendanud foorisüsteemide kaughaldamise ja juhtimise keskkonna, mille kaudu saame oma foorikeskusest monitoorida ristmikke üle Eesti. Tarkvara võimaldab jälgida fooride olekut, diagnoosida vigu ning osaliselt neid ka parandada ilma ristmikule kohale sõitmata. Foorikeskusest jälgime foore ka Lätis ja Leedus.
Tänapäeva foorisüsteemid on nutikad. Kaasates tsentraalset juhtimist ja liiklusandureid on võimalik anda rohelist lubavat tuld liiklejatele, kes saabusid ristmikule varem, eelistada mõningaid liiklejate gruppe ja koordineerida ristmikke omavahel parema liikluse sujuvuse tagamiseks.