Uudised

Martin Nelis

Tartu Linnavalitsus

linnamajanduse osakonna
liikluskorraldusteenistuse juhataja

TRAFFEST on olnud kindel ja turvaline koostööpartner alates minu tööle asumisest 2006. a Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnas. Ettevõtte koostöö ulatub Tartu linnaga üle 25 aasta tagasi. TRAFFEST reageerib operatiivselt fooride riketele ja korrigeerib fooride programme vastavalt muutunud liikluskoormustele. Samuti on foore hooldav ettevõte võtnud vastu uusi väljakutseid. Tartu linnas rajati nende poolt esimesed nutikad ülekäigurajad, lisaks tavapärastele kiirustabloodele on nad rajanud ka üle veebi toimivaid liiklusloendussüsteeme.

Toomas Tammela

Pärnu linnavalitsus

Taristu ja ehitusteenistus
liikluse spetsialist

TRAFFEST on olnud Pärnu pikaajaline koostööpartner ja tegelenud linna foorisüsteemide hoolduse ja ehitusega üle 20 aasta. Viimase aja projektidest väärib esile tõstmist Tallinna-Jannseni-Rääma ja Papiniidu-Mai tänavate ristmike kaasaegsete foorisüsteemide väljaehitamine, kus rakendatakse anduripõhiseid adaptiivseid fooriprogramme.
Hea näide TRAFFESTi tööst on ka Pärnu ümbersõidu foorid, kus on päevasel ajal kasutusel koordineeritud nn “rohelise laine” programmid. Väikese liiklusega perioodil kasutatakse, aga anduritelt juhitavaid fooriprogramme, kus eesõigus antakse sellele liiklejale, kes enne ristmikule jõuab. Esmakordselt Eestis piloteeritakse veokitele rohelise tule aja pikendamist.
TRAFFESTis töötavad oma ala asjatundjad, kelle käest saab alati põhjalikke ja ammendavaid liiklusalaseid nõuandeid. Ettevõte reageerib operatiivselt üles kerkivatele probleemidele ja leiab neile alati lahenduse.

Mari-Liis Sepp

Transpordiamet

Nutilahenduste osakond
transpordisüsteemide projektijuht

TRAFFEST oli meie koostööpartner Smart E263/E77 (2021-2022) projektis, mille käigus paigaldasid erinevaid muutuva teabega liiklusmärke, liikluskaameraid ja liikluse monitoorimise seadmeid. Lisaks usaldusväärsusele ja professionaalsusele teevad nad alati natuke enam, kui me neilt ootame.

Kristjan Duubas

Maanteeamet

ITS arendusjuht,
SMART E67 projektijuht

TRAFFEST oli meile rahvusvahelise ITS projekti SMART E67 (2016-2019) peamine ITS tehnoloogia- ja tarkvarapartner. Projekti käigus rajas TRAFFEST esmakordselt Eestis ilmastikuga (weather responsive traffic management) kohaneva piirkiiruste muutmisega teelõigu Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele, lisaks tarniti mitmeid muutuvteabega liiklusinfo tabloosid ja muid nutikaid ITS lahendusi, mis töötavad koos süsteemselt. TRAFFEST tarnis projekti raames Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskusele (TMC) liiklusjuhtimissüsteemi (central traffic management solution) riistvaraneutraalse keskse tarkvaralahenduse, mis on platvormiks uutele lisanduvatele muutuvkiirusega teelõikudele. TRAFFEST on olnud meie jaoks professionaalne ja usaldusväärne partner, kes viis ellu keeruka ITS tehnilise lahenduse õigeaegselt ja kvaliteetselt. TRAFFEST on partner, kes valdab nii riistvara kui tarkvara tarnimist ja on keskendunud lahenduste leidmisele.