Liiklusjuhtimissüsteemid

TRAFFEST tegeleb erinevate süsteemide integreerimisega terviklikeks liiklusjuhtimissüsteemideks selleks, et panna need süsteemid koos täitma tervikule püstitatud lõppeesmärke. Peale füüsilise paigaldamise ja ühendamise tähendab see nende süsteemide omavahelist sidumist spetsiaalse tarkvaraga ja sobiliku kasutajaliidese väljatöötamist.

Tüüpilised näited erinevate süsteemide integreerimisest:
– ristmike adaptiivsed foorisüsteemid (foorid, liiklusandurid)
– ristmike koordineeritud liiklusjuhtimissüsteemid
– piiripunktide liiklusinfo süsteemid (tõkkepuud, kaamerad, muutuva teabega märgid, foorid, numbrituvastus)
– liiklussündmuste tuvastamise ja reageerimise süsteemid (AID kaamerad, muutuva teabega märgid, foorid)
– maanteede liiklusjuhtimissüsteemid (teeilmajamad, liiklusandurid, muutuva teabega liiklusmärgid)