Kiirustablood

TRAFFEST paigaldab kiirustabloosid maanteedele ja linnatänavatele, samuti teostab nende hooldust.

Kiirustabloo kuvab juhile tema sõiduki kiiruse tabloole lähenedes, mis pöörab täiendavalt juhi tähelepanu kehtivale kiirusepiirangule ning aitab niiviisi tõsta liiklusohutust.

Kiirustabloosid paigaldatakse kohtadesse, kus teeomanik soovib kehtivast kiirusepiirangust jõulisemalt märku anda, näiteks koolide ja lasteaedade lähedus, sissesõit maanteelt linna, kus kiirusepiirang järsult alaneb või muud kohad, kus on märgata süstemaatilist kiirusepiirangu rikkumist.

Kiirustabloole on võimalik lisada:
– mäluseade sündmuste salvestamiseks, võimaldades nii teha statistikat sellel teel kasutatavate kiiruste kohta
– sideseade, mis võimaldab laadida kiirustabloost infot alla ilma seadmega juhet ühendamata