Parkimissüsteemid

TRAFFEST kavandab ja paigaldab erinevaid lahendusi parkimise korraldamiseks.

Parklasüsteemidega on võimalik:
– sissepääsu piiramine parkimisalale
– volitatud kasutajate lubamine parkimisalale ja sealt välja
– Juhtide parklakohtade täituvusest informeerimine
– veokijuhtidele kohustusliku puhkeaja korraldamine
– tasulise parkimise korraldamine