Liiklussündmuste tuvastamise süsteemid

Liiklussündmuste tuvastamise süsteeme kasutatakse ohutuseesmärkidel tunnelites ja maanteedel. Süsteemid on video- või radartehnoloogia põhised.

Sündmused, mida sellised süsteemid avastavad on:
– peatunud sõiduk
– vales suunas sõitev sõiduk
– jalakäija sõiduteel
– kõrvalised esemed sõiduteel
– nähtavuse oluline vähenemine
– tulekahju (ei asenda siiski tulekahjusignalisatsioonisüsteemi)
– autode voo keskmise kiiruse muudatus (ei kehti üksikautole)