Liiklusloendussüsteemid

Liiklusloendus- ja klassifitseerimissüsteeme kasutatakse sõidukite tuvastamisel, loendamisel, klassifitseerimisel ja kiiruse mõõtmisel. Eesmärgiks on statistiliste andmete kogumine, aga samuti liikluse operatiivne reguleerimine seoses liiklusvoo muudatustega.

TRAFFEST kasutab:
– videoandureid
– termokaamera andureid
– infrapuna andureid
– teekattealuseid andureid

ja palju teisi tehnoloogiaid kasutavaid liiklusandureid sõltuvalt konkreetsest vajadusest.