Isejuhtiv auto: koostööprojekt Traffesti, Tartu Ülikooli ja Bolti vahel

14.12.2020

Tartu linnas katsetatakse Tartu Ülikooli ja Bolti isejuhtiva auto võimekust saada hakkama tavalises linnaliikluses, seda muidugi peale Maanteeameti sõidueksami edukat läbimist. Traffest kui Tartu linna valgusfooride haldaja kaasati projekti, et aidata isejuhtival autol tuvastada, kas eesolevas fooris põleb parasjagu punane, kollane või roheline tuli.

Isejuhtiv auto ei pruugi valgusfoori tuledest aru saada sama hästi kui inimene. Sel puhul võivad süsteemi vaatevälja segada näiteks halb kaameranurk, objektiivi paistev päike jne. Traffesti abiga küsib auto juhtimissüsteem interneti kaudu otse foorilt endalt, mis tuli seal hetkel põleb. Tänu tänapäevasele kiirele internetiühendusele liigub informatsioon kiiresti ning seni on see olnud kindlam lahendus kui kaamerapõhine fooritule tuvastus. Viimast varianti kasutatakse, kui interneti kaudu fooritule küsimine mingil põhjusel ebaõnnestub.

Projekti “Isejuhtivate sõidukite labori arendamine 4. taseme autonoomsuse tehnoloogia rakendusuuringuteks” alustas Tartu Ülikool koostöös ettevõttega Bolt. Projekti eesmärk on luua tehnoloogiaarendusplatvorm autonoomse juhtimise tehnoloogia rakendusuuringute tegemiseks. Selle käigus hinnatakse praeguse tehnoloogia taset ja valmidust selleks, kui tulevikus võtta isejuhtiv auto kasutusele Eesti liikluses, ning ühtlasi arendatakse seda tehnoloogiat pidevalt edasi.

Isejuhtiva auto arendusmeeskond soovib järgmise sammuna teha autoga prooviring ka Tallinnas. Lisaks plaanitakse täiustada auto ennustusfunktsiooni toimimist, et see suudaks ise lihtsamates olukordades ilma turvajuhi abita teistele sõidukitele teed anda. Loe isejuhtiva auto projektist lähemalt Tartu Ülikooli ajakirjast.