Traffest osaleb isejuhtiva nõudepõhise ühissõiduki projektis Tartus

05.04.2022

TRAFFEST osaleb koos Tartu Ülikooli, Tartu Linnatranspordi, AS-i Bercman Technologies ja Modern Mobility OÜ-ga koostööprojektis, mille eesmärk on katsetada isejuhtiva sõiduki kasutamist nõudetransporditeenuse pakkumisel ja valideerida selleks vajalikud tehnoloogilised lahendused ning protsessid.
Projekti raames teenindab sõitjaid Tartu Tiksoja, Vorbuse ja Kardla piirkonnas Tartu Ülikooli isejuhtivate sõidukite labori katseauto. Soovijad saavad isejuhtivat sõidukit selle aja jooksul tellida infotelefonil 1789.
TRAFFESTi ülesandeks koostööprojektis on võimaldada isejuhtivale sõidukile läbi spetsiaalse andmevahetusprotokolli reaalajas ligipääs Tartu linna suuremate ristmike fooriinfole. Samuti arendada ja moderniseerida isejuhtiva sõidukiga suhtlevat liiklustaristut.

Loe veel siit

Foto: Tartu Ülikool
Foto: Tartu Ülikool